20. Γιατί πρέπει να δηλώσω τον αριθμό κυκλοφορίας μου στο PARKGURU; | PARKGURU
Sign in
Get Our App
 

20. Γιατί πρέπει να δηλώσω τον αριθμό κυκλοφορίας μου στο PARKGURU;

20. Γιατί πρέπει να δηλώσω τον αριθμό κυκλοφορίας μου στο PARKGURU;

Μόνο μέσω του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος μπορεί ο χώρος στάθμευσης να δεχτεί, επιβεβαιώσει και διασφαλίσει την κράτησή σας.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.