22. Μπορώ να κάνω κράτηση για περισσότερα από ένα οχήματα; | PARKGURU
Sign in
Get Our App
 

22. Μπορώ να κάνω κράτηση για περισσότερα από ένα οχήματα;

22. Μπορώ να κάνω κράτηση για περισσότερα από ένα οχήματα;

Βεβαίως αρκεί:

α) Να έχετε καταχωρήσει στην εφαρμογή τους αριθμούς κυκλοφορίας και εάν λείπει κάποιος να τον καταχωρήσετε

β) Να κάνετε ξεχωριστή κράτηση επιλέγοντας τον κατάλληλο αριθμό κυκλοφορίας για το κάθε όχημα από την επιλογή «Δείτε το κόστος στάθμευσης».

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.