12. Μπορώ να φύγω νωρίτερα από τον χώρο στάθμευσης; | PARKGURU
Sign in
Get Our App
 

12. Μπορώ να φύγω νωρίτερα από τον χώρο στάθμευσης;

12. Μπορώ να φύγω νωρίτερα από τον χώρο στάθμευσης;

Βεβαίως και μπορείτε.

Είναι λογικό όμως να επιβαρυνθείτε με το συνολικό κόστος της κράτησής σας καθώς ο Διαχειριστής του χώρου στάθμευσης έχει δεσμεύσει την εν λόγω θέση για όλη την διάρκεια της κράτησής σας και πιθανόν να έχει αρνηθεί να δεχθεί άλλο πελάτη στην θέση σας.

Η χρέωσή σας θα είναι για την συνολική διάρκεια στάθμευσης βάσει των όσων έχετε δηλώσει κατά την πραγματοποίηση της κράτησης.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.