19. Τι σημαίνουν οι τιμές που εμφανίζονται στον χάρτη και στην λίστα; | PARKGURU
Sign in
Get Our App
 

19. Τι σημαίνουν οι τιμές που εμφανίζονται στον χάρτη και στην λίστα;

19. Τι σημαίνουν οι τιμές που εμφανίζονται στον χάρτη και στην λίστα;

Προκειμένου οι εμφανιζόμενες τιμές να είναι συγκρίσιμες, τα προεπιλεγμένα κριτήρια αναζήτησης που χρησιμοποιούμε είναι:

  1. Κράτηση τώρα,
  2. Διάρκεια στάθμευσης μίας ώρας,
  3. Κανονικός τύπος οχήματος,
  4. Όχι επιπλέον υπηρεσίες (π.χ. πλύσιμο, κλπ.)
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.